Hoe wij werken

Wij proberen altijd samen te werken met het gezin en aan te sluiten bij de wensen van de ouders/jongeren. Wij trachten om iedereen in zijn waarde te laten. Vanuit dit besef benaderen wij iedereen met waardering en zetten hierbij transparantie, respect en rechtvaardigheid in als leidraad voor ons handelen. Voor Reset & MindChange is compassie een belangrijke term. Door compassie kan een professional begrijpen wat een ander doormaakt. Hierdoor voelt jeugdige zich gehoord en begrepen. Dit doen wij door middel van een flexibele, laagdrempelige en cultuursensitief werken.

ons

Resultaatgerichte aanpak

Reset & MindChange hanteert een resultaatgerichte aanpak. Dit betekent dat we breed kijken naar uw problemen en vaststellen wat de gewenste resultaten zijn. Dit stellen we samen op. Ook als je te maken hebt met andere instanties dan zorgen wij voor resultaten die zijn afgestemd met alle betrokkenen.

Multidisciplinair samenwerken

Professionals van Reset & MindChange werken multidisciplinair met elkaar samen en stemmen processen, werkwijze en expertise op elkaar af.

Samen met jeugd en ouders werken wij aan duurzame oplossingen voor effectieve integrale jeugdhulp. Een duurzame oplossing vind je echter niet door te blijven kijken naar de dagelijkse problemen, maar door vooruit te blikken.

Behandelingen

 • Gedragsproblemen
 • Teruggetrokken gedrag
 • Negatieve jeugdervaring / traumatische ervaring ouder
 • Problemen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
 • Ontoereikende opvoedingsvaardigheden
 • Socialevaardigheidsproblemen
 • Problemen in omstandigheden jeugdige
 • Problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling & identiteitsontwikkeling
 • Overige psychosociale problemen
 • Problemen met hulpverleners of (vertegenwoordigers van) instanties
 • Problematische maatschappelijke positie gezin, onder meer als gevolg van migratie
 • Motivatieproblemen op school of werk (onder andere spijbelen)
 • Problemen door religieuze en/of culturele verschillen tussen ouder en jeugdige
 • Problemen in de ouder kind relatie
 • Problemen met omgangsregeling
 • Gebrekkig sociaal netwerk gezin
 • Problemen met huisvesting
 • Problemen in omstandigheden gezin
beha

Wie zijn we

Raid Matta
Directeur
Jeugd- en gezinsprofessional
Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld & Kindermishandeling
SKJ geregistreerd
Jinfeng Shen
Chinees-sprekende Gedragswetenschapper (儿童与青少年心理治疗师)
NVO & SKJ geregistreerd
Jordy de Koning
Beleidsadviseur
Bregje Kleijnen
Orthopedagoog & Behandelcoördinator
SKJ geregistreerd
Gwen Liu
Chinese sprekende Orthopedagoog
NVO & SKJ geregistreerd
Paulien Foekens
Orthopedagoog-generalist
NVO & BIG geregistreerd

Keurmerken

ISO-certificering

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Reset & MindChange werkt aan continue verbetering van de kwaliteit van geleverde diensten en producten. Reset & MindChange is daarom ISO 9001-gecertificeerd. Hiermee voldoen onze processen aan internationale normen. Dit betekent dat ons systeem voor kwaliteitsmanagement voldoet aan de strenge normen voor professionele, kennisintensieve dienstverlening, van de ISO 9001:2015 van Kiwa.

 

WTZA Meldplicht

Reset & MindChange valt onder de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZA) meldplicht. Deze wet is van toepassing op zorgaanbieders in Nederland en heeft als doel de kwaliteit en transparantie in de zorg te waarborgen. Conform deze wet zijn wij verplicht om specifieke informatie te melden aan de relevante toezichthoudende instanties.

Reset & Mindchange werkt samen met:

ZorgkaartNederland

Wij zijn aangesloten op de ZorgkaartNederland

Lees Meer
Multisignaal

Wij zijn aangesloten bij Multisignaal

Lees Meer
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Wij zijn SKJ geregistreerd

Lees Meer
Stageplek opleiding pedagogiek

Reset & MindChange is een officiele stageplek voor de opleiding pedagogiek van de hogeschool van Amsterdam op HBO niveau

Lees Meer
Immigration & Naturalisation Service (IND) | Netherlands
Ketenpartners Lees Meer