Aanmelding bij Reset & MindChange kan telefonisch of via het aanmeldformulier op de website. Registration

Indien er sprake is van gescheiden ouders, dienen ouders ervan op de hoogte te zijn dat ouders met gezamenlijk gezag beiden toestemming moeten geven voor het hulpverleningstraject, maar ook dat beiden geïnformeerd dienen te worden over het traject. Er wordt een afspraak gemaakt voor de telefonische intake.

Telefonische intake: Dan volgt er zo snel mogelijk een telefoongesprek om te bepalen of Reset & MindChange de aangewezen plek is voor hulp voor de cliënt. Contactgegevens en de reden van aanmelding worden genoteerd. Wanneer duidelijk is dat Reset & MindChange de benodigde hulp kan bieden, wordt tijdens dit telefoongesprek een intakegesprek ingepland. Mocht Reset & MindChange toch niet de benodigde hulp kunnen bieden, dan vindt er advisering op maat en/of doorverwijzing plaats naar een andere aanbieder.

Intakegesprek: Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt er wederzijds kennisgemaakt en worden de zorgen en vragen die de client heeft in kaart gebracht. Daarnaast worden vragen beantwoord en wordt bepaald wat de mogelijkheden zijn voor behandeling en/of ouderbegeleiding. Er worden tevens afspraken gemaakt omtrent het vervolg en het starten met de behandeling.

Behandeling: Bij het starten van de behandeling, worden samen de behandeldoelen in kaart gebracht, welke in een behandelplan worden vastgelegd. Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke behandeling: “zo kort als kan en zo lang als nodig is”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken.

contract

Contractafspraken

Voor ieder begeleidingstraject kan een budget worden aangevraagd. Hieruit wordt de begeleiding vergoed. Er zijn verschillende vormen van financiering,

Financiering via de gemeente

Reset & MindChange is gecontracteerd met de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Een contract bij de gemeente betekent dat we met deze gemeente vaste afspraken hebben gemaakt over vergoedingen van begeleidingstrajecten. In het geval van financiering via de gemeente maakt u aanspraak op de Jeugdhulp via de gemeente van uw woonplaats. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw eigen gemeente, afdeling Jeugdhulp.

DUO gemeenten:

Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel

Zaanstreek & Waterland:

Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland & Zaanstad

Aalsmeer & Amstelveen
Regio Utrecht West: Jeugd & WMO

De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Woerden & Stichtse Vecht

Regio Lekstroom:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein & Vijfheerenlanden

Alphen aan den Rijn

In deze regio’s werkt Reset & MindChange met een beschikking die door een wettelijke verwijzer is afgegeven.

Woont u in een gemeente waarmee Reset & MindChange geen contract heeft afgesloten, dan kan Reset & MindChange alsnog worden ingezet. Neem ook daarvoor contact op met uw eigen gemeente of via info@resetmindchange.nl