Missie & Visie

Reset & MindChange is een landelijke Specialistische Jeugdhulpaanbieder werkzaam in de regio Noord-Holland. Wij hebben jarenlange expertise in de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling met name van (multi)probleemgezinnen en jeugdigen met meervoudige, complexe problematiek. Wij stimuleren deelname aan de maatschappij, inclusief het leren van de Nederlandse taal. In het geval dat cliënten het Nederlands (nog niet) voldoende beheersen, is het mogelijk om hulp te verlenen in het Chinees Arabisch, Engels of Frans. Doel van Reset & MindChange om hierdoor overlast, criminaliteit en huiselijk geweld wordt verminderd.

De specialistische jeugdhulp die wij aanbieden en de kwaliteit die we hierbij neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie. Onze motto is: normaliseren en minder snel medicaliseren.

Bekijk Meer
about

 

Onze Kernwaarden

products
vertrouwen
products
doel
products
Klantgericht
products
uitmuntendheid
products
innovatie
products
teamwerk
products
verantwoordelijkheid
products
ethiek

Waar staan wij voor

Onze missie, vissie en kernwaarden

Reset & MindChange werkt resultaatgericht en is cultuursensitief. Ons doel is om met u te kijken naar de korte en lange termijn en resultaten en afspraken met elkaar te maken. Wij zijn professionals die zich focussen op niet alleen de doelen die wij samen opstellen maar doen dit met zoveel mogelijk rekening houdend met andere instanties, problematiek of issues die een rol spelen in uw leven.

Bekijk Meer

about